Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL Łódź, ul. Łęczycka 11/13;kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@rezal.pl;Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji…

czytaj więcej